KordaczBHP

Oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienie niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą.

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która mogła spowodować zmianę poziomu ryzyka lub zmianę jego oceny oraz postrzegania.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać zawsze, gdy:

  • tworzone są nowe stanowiska pracy,
  • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urządzeń, maszyn, technologii i organizacji),
  • przy zmianie wymagań (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.),
  • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochronnych.
Cennik

Rabaty i oferty specjalne