KordaczBHP

Stała obsługa - Outsourcing

Outsourcing BHP to kompleksowe wsparcie pracodawców w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy stałą współpracę opartą na zasadach outsourcingu dostosowaną do Państwa potrzeb.


W ramach stałej obsługi BHP zapewniamy:

 • Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Zgłaszanie wniosków dotychących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach,
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe, dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi orgranizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Cennik

Rabaty i oferty specjalne